Jorda rätt

En uppsättning stereoanläggning består av många enskilda apparater där alla skall matas med ström och det vanliga är från nätuttaget med 230 volt AC (växelström).

Vi rekommenderar att alla apparaterna ansluts via samma nätuttag så att jorden blir gemensam, dvs en form av stjärnkoppling. Om apparaterna får sin strömförsörjning via olika nätuttag finns risk för jordslingor.

Det finns numera många tillverkare av olika lösningar där man stjärnjordar alla apparaterna. Prisnivåerna brukar dock vara lite extrema kan man tycka.

Vi har erfarenhet av en producent som heter PURITAN AUDIO LABS. Vi har denna lösning i vår demoanläggning och resultatet är mer än godkänt. Faktum är att ljudbilden är bättre än tidigare och olika delarna i musiken upplevs som mer tydlig och naturlig.

Vad man än väljer så är det värt att hitta sin egna lösning. Grunden ligger i att stjärnjorda.

Här finns ett blockschema med prylar från Puritan. Till den gemensamma jordningen kan i princip alla apparater anslutas men även typ om högtalarkabeln har skärm eller om själva högtalarna har en jordpunkt.

Se Puritan blockschema