Cryo treatment

Många kablar och kablage har genomgått ”cryo treatment”, står det oftare i beskrivningar. Men vad är detta egentligen? Ormolja eller verklighet?

En kryogen behandling är processen där man behandla kabel/kontakter till kryogena temperaturer, dvs. under -190 °C , för att avlägsna kvarvarande spänningar och förbättra slitstyrkan i metallen och legeringar. Förutom att förbättrad spänningsavlastning och stabilisering, eller slitstyrka, eftersträvas kryogen behandling också för dess förmåga att förbättra korrosionsbeständigheten genom att fälla ut mikrofina eta-karbider, som kan mätas före och efter i en del med hjälp av en kvantimet.

Processen anses förbättra den musikaliska signalöverföring. Några av fördelarna med kryogen behandling inkluderar längre livslängd, mindre fel på grund av sprickbildning, förbättrade termiska egenskaper, bättre elektriska egenskaper inklusive mindre elektriskt motstånd, minskad friktionskoefficient, mindre krypning och gång.

Under kryobearbetning kyls metallen långsamt, vanligtvis med flytande kväve. Denna långsamma sänkning till kryogena temperaturer hjälper till att förhindra stress på materialet. Metallen hålls vid denna frystemperatur upp till 24 timmar innan den återförs till cirka 149°C med hjälp av värmehärdning.

Mer att läsa om cryo treatment